Dotace a granty

 

Realizované projekty financované z cizích zdrojů (2004 – 2011)

 

Ve spolupráci s OS Dr. Stivara byly byly získány tyto finanční prostředky:

z NADACE DKS Uh. Hradiště, SIZF Ministerstva zemědělství ČR

2004

 

Kroje Korytňánek

20 000,-

Kroje malý Korytňánek

3 000,-

2005

 

Oprava cimbálu

15 000,-

Lavky

10 000,-

Ozvučení

14 000,-

2006

 

Kroj Korytňánek

10 000,-

2007

 

Haleny

19 000,-

2008

 

Širokopásmový mikrofon

20 000,-

Hudební nástroje

10 000,-

Obnova krojů

20 000,-

2009

 

Haleny - dokončení

20 000,-

2010

 

Korytňanský kroj

20 000,-

Slavnosti vína UH

5 000,-

Fašank

2 000,-

Nové korytňanské kroje

240 000,-

2011

 

Estetikou Zumbě zdar!

15 000,-

Fašank

2 000,-

Hurá za turistikou

10 000,-

Pořízení nových krojů

298 600,-

Celkem

753 000,-