Mužský sbor

Členové "Mužského pěveckého sboru"

František Věrný
Rudolf Klon
Josef Blaha
Josef Chýla
František Vaškových
Josef Kašpárek
Milan Srnec
Pavel Popelka
Štěpán Tomanec
Mirek Věrný
Josef Haničinec
František Mikulinec

Umělecký vedoucí "Mužského pěveckého sboru": Ludmila Věrná