Besídka Korytná

15.06.2012 09:33

 

Ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 ve spolupráci OS Dr. Stivara

Stovka účinkujících ve věkovém rozpětí 3-75 let - i tak by se mohlo charakterizovat nedělní vystoupení v kulturním domě „Ohlédnutí za školním rokem“, pořádané místní MŠ a ZŠ. Nadšené a rozjařené mládí střídalo vtipné vystoupení dospělých a ukončeno bylo energickým zpěvem korytňanských mužů v nejlepších letech. Svůj prostor na pódiu dostali také zástupci z Nivnice,  jejichž nejmenších občánků v naší MŠ rok od roku přibývá. Příjemným zpestřením byla také výstava starých výšivek a předmětů „Ze staré kuchyně“, přítomní mohli  rovněž ochutnat už téměř zapomenuté korytňanské jídlo – zelňáky.

Uplynulý školní rok  v úvodu krátce zhodnotila  Mgr. Šárka Kršiaková, ředitelka MŠ a ZŠ, a určitě budete souhlasit s názorem, že význam školy je pro rozvoj folkloru a kultury v obci nezastupitelný   a zasluhuje podporu nás všech, kteří cítíme úctu k lidovým tradicím a přirozenou nutnost předávat je generacím nastupujícím.

 

Děkujeme paní Heleně Chýlové, která se velkou měrou podílela na organizaci a zajištění této úspěšné akce! Zelňáky byly výborné!

                                                                                                                Výbor OS Dr. Stivara